عاطفه سمائی مسئول پژوهشکده مجازی عفاف و حجاب :
عمده آثار  ارائه شده در جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان از شأنیت مخاطب کودک برخوردار نبود // سینماگران ژانر کودک را به رسمیت نمی شناسند
ادامه مطلب...عمده آثار جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوا