ما فقط گیر که داریم تو را میخوانیم

عذر تقصیر که داریم تو را میخوانیم

عشق هامان همگی بند به یک دینار است

شکم گشنه که داریم تو را میخوانیم

اللهم عجل لولیک الفرج